Hero Image
7 Desembre 2020 - 9 Desembre 2020
StarTechTour Challenge

Què és StarTechTour Challenge?

StarTechTour és un projecte de suport a l’emprenedoria impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme amb el suport de la Direcció General de Turisme, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció), Eurecat, Mobile World Capital i el Departament de Polítiques Digitals. Es tracta d’un projecte integral que inclou per una banda, la selecció d’idees innovadores amb StarTechTour Hackaton, i per l’altra d’acceleració de propostes que millorin l’experiència turística del visitant a Catalunya, a partir de la tecnologia, donant resposta a reptes concrets, StarTechTour Challenge.

StarTechTour Challenge pretén que l’activitat turística sigui tractora de projectes i iniciatives innovadores que ajudin a la recuperació turística post-covid-19 i permetin generar riquesa a tot el nostre territori i durant tot l’any. Es convida a start-ups perquè treballin en solucions tecnològiques que permetin generar sinèrgies entre actors del sector turístic i que puguin aportar valor i millorar experiència digital del/la turista. Seleccionarem les tres solucions aportades per aquestes start-ups que millor resposta donin als reptes.

Les empreses premiades rebran suport en l’orientació i inici de desplegament de la seva estratègia, facilitant-los contactes amb corporacions de l’àmbit turístic, donant-los visibilitat, i dotant-los dels recursos necessaris per consolidar-se de forma accelerada. 

A qui va adreçat?

A Start-ups que vulguin donar resposta als reptes tecnològics  concrets plantejats per corporacions del sector turístic.

    Registre
    Tancat des de 23 Novembre 2020
    Organitzat per