Hero Image
7 Desembre 2020 - 9 Desembre 2020
StarTechTour Challenge

Els requisits per a poder participar:

  • Estar constituït com a empresa.
  • Empreses que tinguin vuit anys de vida com a màxim.
  • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complert.
  • No s'acceptaran empreses de consultoria, intermediàries o que prestin serveis a tercers.

Registre

Tancat des de 23 Novembre 2020

Organitzat per