Hero Image
2 Desembre 2020
StarTechTour 2020
Registrar-se
Obert fins 16 Novembre 2020

Els requisits per a poder participar:

  • Estar constituït com a empresa.
  • Empreses que tinguin vuit anys de vida com a màxim.
  • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complert.
  • No s'acceptaran empreses de consultoria, intermediàries o que prestin serveis a tercers.