Hero Image
7 Desembre 2020 - 9 Desembre 2020
StarTechTour Challenge

Com registrar-te i presentar la proposta de solució al Challenge

Per poder veure els diferents Challenges proposats t'hauràs de registrar fent clic a la pestanya "Registre". Per poder presentar la teva proposta de solució al repte plantejat, hauràs de:

1) Accedir al teu perfil

2) A l'apartat de "Proposta de solució al Challenge" es podrà introduir el títol, la descripció i adjuntar el document de la solució al Challenge. Recorda indicar per quin challenge és la solució proposada i revisar que el document s'hagi adjuntat correctament (per tal d'adjuntar-lo, li hauràs de posar un nom i fer clic a "afegir").

El document ha d'incloure com a mínim els següents apartats:

a) Proposta de solució al Challenge 

b) Pla d’organitzacióorganigrama i descripció de les principals funcions de cada lloc de treball així com de les persones treballadores que ocupen o ocuparan cada lloc. Col·laboracions externes o amb autònoms/es.

c) Pla de creixement de l’empresa: explicació de l’estratègia de creixement.

d) Descripció detallada productes i serveis que l’empresa ofereix.

e) Explicació del Pla econòmic-financer: necessitats de tresoreria, pla de finançament i anàlisi del punt d’equilibri.

f) Currículum vitae o perfil de Linkedin del promotor/s de l'empresa. 

  En cas que es vulgui presentar una o varies solucions per un o varis Challenges, s'haurà de fer aquest procés per cada un.

  Es podrà modificar la informació desada fins el 16 de novembre de 2020 (inclòs). TERMINI AMPLIAT FINS EL 23 DE NOVEMBRE !

  Si teniu algun dubte durant aquest procés podeu contactar amb gestiodeltalent.act@gencat.cat 

  Registre

  Tancat des de 23 Novembre 2020

  Organitzat per