Hero Image
7 Desembre 2020 - 9 Desembre 2020
StarTechTour Challenge

Es valorarà:

  • La viabilitat econòmica i potencial de creixement del model de negoci que es presenti.
  • La innovació que aporta a l’experiència turística.
  • El potencial d’atracció de turisme de qualitat.
  • El perfil competencial de l’impulsor/a o impulsors/es de la proposta així com el nombre d’impulsors/es implicats en el projecte.

Registre

Tancat des de 23 Novembre 2020

Organitzat per